STU

Formål med STU

Formålet med STU er at udvikle den enkelte elevs ungdomsidentitet samt personlige kompetence, således at:

Elevens muligheder for en aktiv deltagelse i samfundslivet fremmes at eleverne i løbet af uddannelsen bevæger fokus fra ungdomsidentitet hen mod en begyndende voksenidentitet.

Elevens bolig, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder afprøves og afklares igennem uddannelsen. Ungdomsuddannelsen afsluttes, med en plan for den unge omhandlende beskæftigelse, anden uddannelse og bolig.

I Lov 564 kan man læse selve lovteksten.


Målgruppe

Unge der efter folkeskolensafslutning ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse med støtte.

Uddannelsen skal være påbegyndtsenest ved det 25 år.

Indhold i tilbuddet

1.   Almendannende undervisning

2.   Bo-undervisning

3.   Arbejds- og beskæftigelsesundervisning

4.   Fritidsundervisning


Stamgruppe, her undervises i de fag den enkelte elev har brug for i forhold til at kunne mestre, så meget som muligt på det sociale og personlige plan.

Valgfag, her undervises i en vifte af mulige interesse områder f.eks. idræt, musik, kunst, it på valgfag niveau, ude liv og meget mere.

Linjer her undervises der i forhold til kompetencer fremadrettet.

Følgende linjerer oprettet:

·         Håndværker linje (jern og metal, grøntværksted, træværksted, pedelmedhjælper)

·         Jord til bord micro linje

·         Kunst linje

·         IT linje

·         Boglig linje


Hvem er vi

Vi er en bredt sammensat personalegruppe bestående af lærer, pædagoger, pædagogmedhjælper, håndværker, køkkenassistent.

Optagelse

Der er optag til STU uddannelsen 2 gange årligt. Den unge starter enten til august eller januar.

UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) indstiller de unge til STU.

Visitation udvalget afgør om den unge er i målgruppen for STU.Læs om STU i detajler på disse sider:


STU i  Praksis

PAS afdækning

Basis Stamgrupper

Linjefag og valgfag

Studieture

Personale

Praktik samarbejde

Samarbejdspartnere