PAS afdækning

Vi kan i STU forløbet, efter aftale, vælge at PAS-afdække elever. 
PAS står for pædagogisk analyse system.
PAS er blevet til med inspiration af tre teoretiker A.R Luria, Vygotskij og Howard Gardner.
PAS er en form for pædagogisk “stifinder” til den enkelte elevs læring, hvor hensigten er at finde den vej som giver det enkelte menneske det bedste læringsflow.
PAS kan også medvirke til at vi som undervisere bliver bedre til at afdække elevens frustrationsniveau og strategier til at håndtere dette.
PAS er således et redskab til at udarbejde en kompetenceprofil på eleven – og dermed støtte en målrettet pædagogik omkring eleven.
Alle opgaverne i PAS-redskabet er udviklet med henblik på at iagttage, vurdere og fremstille pædagogiske anvisninger.
Vi undersøger, hvilke kompetencer, der er til stede – og leder efter ”et mønster” i den unges måde at udføre opgaverne på.
Målet er at afklare potentialer, så man kan lave den bedste pædagogiske plan – og anvise både metoder og indhold til den unges udviklingsmuligheder.
Indholdet er en række ”problemløsningsopgaver”, der viser den enkeltes potentialer inden for det sproglige, visuelle, motoriske, logiske mv. Vi skal afdække hvilke strategier den unge benytter – samt opmærksomhed, analyse og hukommelse; altså “hvordan lærer den unge nyt stof?”
Det er vigtigt at finde den bedste og mest brugbare ”kanal” for indlæring. Er det visuelt, auditivt, motorisk eller en kombination af disse.
Den individuelle afdækning giver et billede af hvad den unge kan, som udgangspunkt for personalets overvejelser over mål, indhold og metoder.