Personale

Personale-sammensætningen er bredt funderet.

I STU Tønder er der en kombination af lærer- og pædagog-uddannede medarbejdere, samt en række fagligt uddannede medarbejdere.


Supervision:

Personalet modtager løbende supervision både på et generelt niveau, men også på specifikke temaer og områder.

Efteruddannelse og ajourføring af viden.

Vi bestræber os på at personalet får tilført ny viden og efteruddannes indenfor de områder der er brug for i forhold til målgruppe kompleksiteten.

Vi indgår i lokale, regionale og nationale netværk.