Studieture

Der er mulighed for at komme på studietur. Indland/udland/internt. Alt efter hvad de unge ønsker og magter.

Ved udlandsture er der en egenbetaling på, ligesom eleverne skal betale for kost ved indlands/intern ture.

Talinn, Budapest, København og 2019/20 Stettin har været og er programsat.