Generelle Indlæringsvanskeligheder

Undervisningstilbud til mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder


Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens ressourcer, potentialer og faglige niveau.
Undervisningens fokus er, at kursisten får et større alment og personligt grundlag at vælge og handle på.
Undervisningen foregår på små hold, der opstilles mål og udarbejdes en individuel undervisningsplan.


Undervisningens mål er at give kursisten nye muligheder for et aktivt liv – og for øget deltagelse i samfundslivet.
Målet med undervisningen er at give voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, mulighed for, at styrke deres almene færdigheder på det niveau, der passer til dem og på en måde, der kan kompenserer for deres vanskeligheder.


Aktuelle Kurser

PC-Kursus
    Computer, Ipad og smartphone er naturlige redskaber i vores hverdag. Vi arbejder med tilgængelighed, hjælpeprogrammer, træning og struktur.