WASP

Hvad er WASP (Work, and School Project)

WASP er et undervisningstilbud til unge i 6.-10. kl. Deltagelse i WASP bliver i en periode en del af skolegangen. Hvor mange uger den unge skal være i WASP aftales individuelt. Det betyder, at det for nogle unge kan være 6-8 uger i løbet af et skoleår og for andre kan det være flere. Resten af tiden går den unge i skole i sin egen klasse og følger her den daglige undervisning.

Forløbet i WASP indeholder både undervisning i skolens fag og alle mulige andre aktiviteter, der tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, behov og interesser. Derudover arbejdes der med at give den unge nogle personlige og sociale værktøjer.

Der vil være særlige forløb, hvor de unge får afprøvet, hvad deres særlige interesser kan bruges til i forhold til uddannelses- og jobmuligheder.

Andre forløb har fokus på at være sammen, at gøre det vilde, at turde og at kunne meget mere, end man lige selv havde troet.

WASP skal hjælpe til med, at den unge igen får lyst til at tage del i skolens dagligdag, får lyst til at kaste sig ud i drømmeuddannelsen og igen synes, at dagligdagen er okay.Hvem kan komme i WASP?
WASP er for unge i 6.-10. klasse, der ikke rigtig trives i den almindeligeskolegang. Der kan være mange grunde til, at skolegangen ikke fungerer. For at blivedeltager i WASP er der fokus på, at de unge ikke har overskud til at tage del iundervisningen, har en del fravær, er meget usikre på, hvad de skal efter 9.klasse og f.eks. også har en fritid, der er præget af tilfældigheder.
Hvordan kan man komme i WASP?
På 8.-10. årgang er det er din UU-vejleder eller en UU-vejleder, der i samarbejde med den unge, forældrene og klasselæreren, finder ud af om WASP er det helt rigtige for den enkelte.

På 6.-7. årgang er det en afdelingsleder, der i samarbejde med den unge, forældrene og klasselæreren, finder ud af om WASP er det helt rigtige for den enkelte. Hvis du er usikker på, hvem, der er indstiller på din skole, kan du kontakte skolen eller lederen af WASP.

Når I er blevet enige om det, laver UU-vejlederen eller afdelingslederen, en ansøgning til WASP. Ansøgningen bliver behandlet af en visitationsgruppe, som hurtigst muligt giver besked, om man er optaget.Der er løbende tilmelding til WASP i løbet af skoleåret.


HVORDAN KAN DU FÅR MERE AT VIDE OM WASP?

Hvis du er interesseret i at høre mere til WASP, kan du vælge enten at tage kontakt til din klasselærer eller din UU-vejleder.


Du kan også kontakte:
Tønder Ungdomsskole
Lene Faaborg Stenger – daglig leder af WASP
Mobil: 21381831
Mail: ls8@toender.dk