Undervisning Afklaringsretningen

Afklarings retningen

Afklarings-retningen er for dig, der er i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du vil vælge, når du har afsluttet 10. kl. Måske har du været skoletræt, men ved nu, at du bliver nødt til at tage ansvar. Du har brug for et år med en masse praktik, som kan være med til at afklare hvilken vej, du skal gå.

Fagene dansk, matematik og engelsk er obligatoriske. Vi anbefaler, at du indstiller dig til både mundtlige og skriftlige afgangsprøver i alle 3 fag. Herudover tilbyder vi fagene tysk og fysik/kemi, som også kan afsluttes afgangsprøver. Der og er en række obligatoriske retnings fag: arbejdsmarkeds-kendskab, motivation, studieteknik, eksamens-skræk.

I ca. 6 uger i løbet af skoleåret er du i praktik i en virksomhed, du selv har fundet. Meningen er, at du i løbet af året kan få afprøvet flere forskellige praktikpladser, så du i højere grad for en idé om, hvad du vil beskæftige dig med efter 10. kl. Der kan yderligere være mulighed for en til to dages praktik om ugen.


Vi vil også arbejde målrettet med din motivation for uddannelse. Det er vigtigt for at opnå succes, at du kan se mening i din skolegang, og hvordan din egen indsats for at blive klar til fremtiden har stor effekt op dit liv.