Undervisning Erhvers Skoleretning

Erhverskoleretningen


Erhvervskoleretningen er for dig, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse efter 10. kl. Det kan være, du allerede ved, hvilken af uddannelse du vil starte på, men at du mangler at højne dine karakterer, inden du søger om optagelse. Det kan også være, du er tvivl, om hvilken uddannelse, der er den rigtige for dig. Eller måske har du brug for et modningsår, inden du ved hvilken erhvervsskole, du vil søge ind på.


I løbet af skoleåret skal alle elever på Erhvervskoleretningen igennem ca. 10 ugers undervisningsforløb, hvor du vil få en dybdegående præsentation af de fire erhvervskoler.


Erhvervskolerne er:

·         Landbrugsskole

·         Handelsskole

·         Social- og sundhedsskole

·         EUC (teknisk skole)


Endvidere skal du deltage i brobygning, enten for at blive sikker på dit valg, eller for at afprøve endnu flere uddannelsesmuligheder.


Fagene dansk, matematik og engelsk er obligatoriske. Vi anbefaler, at du indstiller dig til både mundtlige og skriftlige afgangsprøver i alle 3 fag. Herudover tilbyder vi fagene tysk og fysik/kemi, som også kan afsluttes med afgangsprøver.


Der og er en række obligatoriske retnings-fag: arbejdsmarkeds-kendskab, motivation, virksomheds-besøg, studieteknik, eksamens-skræk.


Alt i alt en meget spændende retning, hvor koblingen mellem teori og praksis er omdrejningspunktet.