BASIS Stamgrupper

Eleverne har en fast basis stamgruppe. I stamgrupperne er der elever på forskellige årgange.

Elevsammensætningen i basis stamgrupperne er afstemt efter hvilken pædagogik, struktur og udfordring, eleverne har brug for. Der er mellem 4 og 10 elever i stamgrupperne og en eller 2 undervisere.

Der undervises i basis stamgrupper tre dage om ugen.

Der kan være basis stamgrupper, der er alle fem dage i egen stamgruppe.