Undervisning X-retningen

X-retningen

X-retningen er for dig, der gerne vil starte på en gymnasial uddannelse efter 10. kl. Det kan være, du allerede ved hvilken uddannelse, du vil starte på, men at du mangler at højne dine karakterer og/eller har brug for et modningsår inden du søger om optagelse. Det kan også være, du er tvivl om hvilken uddannelse, der er den rigtige for dig.

I løbet af skoleåret præsenterer vi alle x-elever for et x-cruise. Det betyder helt konkret, at du kommer til at have et lille ophold på alle x-uddannelserne i løbet af dit 10. skoleår.

X-uddannelserne er:

·         HHX

·         STX

·         EUX

·         HF

Som elev på X-retningen er fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi obligatoriske. Det forventes, at du indstiller dig til både mundtlig og skriftlig eksamen i alle fag (i fysik/kemi indstiller man sig til en mundtlig/praktisk eksamen).

Herudover er der en række obligatoriske retningsfag: samfundsfag, sciencefag, historie og religion.

Du vil – kort sagt – blive gjort klar til en gymnasieverden, hvor der stilles store krav.