STU i Praksis

Når eleven er er startet på STU, udarbejdes der en undervisningsplan med mål for det første STU år.

Baggrunden herfor er den langsigtede og overordnede plan, som UU har lavet i samarbejde med den enkelte unge og dennes netværk. Eleven målsætter sammen med sine undervisere mål inden for det personlige, det sociale, det faglige, og på de sidste år inden for praktikker. På andet STU år og på tredje STU år, målsættes der på ny, inden for de samme områder.

Jf. ministeriets uddannelsesplan for STU, se her.


– På 1. år vægtes den personlige og sociale udvikling højest.
– På 2. år kommer den faglige mere på banen og eleven kommer i sine første praktikker.
– På 3. år er der i høj grad fokus på erhvervsafklaring, hvor eleven kan komme i længerevarende praktikker.
– Under hele forløbet er der fokus på personlig og social udvikling.
– Ca. 12 uger efter uddannelsesstart er der møde med UU- vejlederen og den unge for at justere den foreløbige uddannelsesplan.
– Herefter er der et årligt møde med UU og andre relevante parter. På trejde år, er det to møder.