Voksen Specialundervisning - VSU

Nye muligheder - en bedre hverdag


Hvad er formålet med Voksen Specialundervisning:

Specialundervisningens formål er at give nye handlemuligheder – at afhjælpe, begrænse eller kompensere for funktionsnedsættelser og dermed begrænse virkningerne. – Med henblik på at styrke graden af aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Klik her : Vejledning om specialundervisning for voksne.

Hvem kan få Voksen Specialundervisning:·
              – Mennesker med følgevirkninger efter sent erhvervet hjerneskade.·
              – Mennesker med psykisk udviklingshæmning/gennerelle indlæringsvanskeligheder.·
              – Mennesker med funktionsnedsættelser som følge af psykiske eller fysiske påvirkninger, stress, sorg eller andet.

Hvordan er Voksen Specialundervisningen tilrettelagt:·
              – Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens ressourcer, potentialer og faglige niveau.·
              – Undervisningens fokus er, at kursisten får et større alment og personligt grundlag at vælge og handle på.·
              – Undervisningen foregår på små hold, der opstilles mål og udarbejdes en individuel undervisningsplan.·
              – Undervisningens mål er at give kursisten nye muligheder for et aktivt liv – og for øget deltagelse i samfundslivet.

Indgangen til Voksen Specialundervisning:
Optagelse på undervisningsforløb, sker efter en visitationsamtale.
Henvendelse til, 

afdelingsleder Mona Rosenørn Engel på telefon 51 49 05 99 eller mail mre1@toender.dk
speciallærer Signe Sørensen på telefon 74 92 82 66 eller mail sigsoe@toender.dk.


Undervisningen foregår i VSU lokaler på Ribelandevej 62, 6270 Tønder. Undervisningen er gratis for borgere i Tønder kommune. Der ydes befordring jævnfør bekendtgørelse.

Vi samarbejder med:
THS, Social, Arbejdsmarked og Sundhed, DaNS, undervisere i Region Syddanmark, A93 og forskellige patientforeninger. Samarbejdet omhandler, brobygning, tværfaglige undervisningsforløb, vidensdeling og erfarings udveksling.

Læs om VSU i detaljer her:


Neuro

Individuelle forløb

Generelle Indlæringsvanskeligheder